Aktuality

Podmínky vlády pro vstup na sportoviště

Základní podmínka vstupu do prostoru vnitřního sportoviště (dále jen provozovna nebo sportoviště)

Všechny osoby, které vstupují a pobývají v prostoru provozovny musí splnit podmínku platného negativního PCR testu ne staršího než 7 dní, nebo antigenního testu ne staršího než 72 hod, nebo potvrzení o očkování (14 dní po ukončené 2. dávce), nebo potvrzení, že spadají do ochranné lhůty 90 dní od prodělání nemoci Covid-19. Na základě komunikace Mgr. Ondřejem Friesem z Ministerstva zdravotnictví ČR se tyto osoby mohou prokázat vedle potvrzení z oficiálního odběrového místa také dokladem o testu provedeném na pracovišti.

Změna kontaků a bankovního účtu

Naše milé,

nově prosím pište na:

karolina@samata.cz

info@samata.cz

Pro platbu kreditů si prosím uložte nové číslo účtu - 2701963829/2010

Změna je život

Změna je život

Naše milé,
věřím, že se máte hezky a pohyb Vás provází, přestože jsou naše dveře stále zavřené.
Dnes bych se s Vámi ráda podělila o téma, které už v sobě pár let nosím, a tím je název našeho centra. Po těch mnoha letech je Sport centrum Chodov učitě zažitý název, do jisté míry i velmi výhodný v kontextu google vyhledávačů. Přesto svým obsahem nic neříkající.
Čím jsem starší, tím větší smysl mi v životě dává rovnováha. Tedy všeho tak akorát. Nestojím o bůh ví jak silné zásahy šípem lásky, bohatsví, ani zábavy a dobrodružství, aby pak podobné okamžiky vystřídaly pády a rytí čumáčkem v bahně. Čím dál tím větší smysl mi dáva nemít ani moc, ani málo. A to ve všech ohledech bytí. Být, a mít možnost žít v rovnováze. Proto jsem se rozhodla dát našemu studiu název Samata. Tohle slovo pochazí ze sanskrtu, jógového jazyka a jedním z jeho významů je právě rovnováha ,vyrovnanost, rovnoměrnost.
V latině má slovo Samata ekvivalent ve slově æquanimitas. Tedy mající vyrovnanou mysl; aequus sudá; animus mysl / duše) je stav psychologické stability a vyrovnanosti, který je nerušen zkušeností, emocemi, bolestí nebo jinými jevy, které mohou způsobit ztrátu rovnováhy mysli.
Myslím, že Chodov už dávno vlastně ani není striktně sportovním centrem, ale naopak právě inklinuje i terapeutickým směrem. Rozvrh nabízí lekce body & mind, najdete u nás terapii čínské medicíny, masáže, a tak myslím dozrál čas to vše vystihnout také jeho názvem.
Ostatně tělo a duše člověka by neměly být závislé jen na jedné potravě, kterou bude představovat například HEAT. To samé platí i o józe, která bude neúplnou pohybově mentální potravou, pokud nemá další kompenzace odjinud. A tou kompenzací může být chůze, běh, posilování, lezení,fyzická práce a jiné.
Živit tělo a ducha rovnoměrně znamená propojit dynamiku a zastavení, pohyb a stojatost, hudbu a ticho.
Proto prosím přijměte nový název Samata studio. Já pevně věřím, že se dál bude i pod svým novým názvem vyvíjet v tendenci rozkvětu a změn k lepšímu

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.