BE ACTIVE DAY

zpět na seznam

Národní dny fitness" jsou tradičně v Evropě organizovány společností EuropeActive a jako každým rokem proběhnou v první dny Evropského týdne sportu.
Cílem je zejména propagace zdravého životního stylu.

Svou rezervaci si můžete vytvořit zde: https://samatastudio.isportsystem.cz

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.