TČM - tradiční čínská medicína

zpět na seznam

Specializace:

POHYBOVÝ APARÁT 

TČM (tradiční čínská medicína) slaví úspěchy na poli chronických obtíží, obzvláště u vleklých bolestí pohybového aparátu. Tenisový loket, zamrzlé rameno, zablokovaná krční či bederní páteř, nebo bolest vystřelující do kyčle. Kdo z nás něco podobného alespoň letmo nepocítil? Akupunktura v kombinaci s například baňkováním či moxováním dovede pomoci i od letitých obtíží. Nutno dodat, že není samospásná a mnohdy je zapotřebí klientova součinnost. V čem tkví? V někdy i malé změně pohybového stereotypu, v zařazení několika málo cviků, ve sledování svých vlastních návyků a ochotě se naučit optimalizovat pohyb a nastavení pohybového aparátu. Ale také v ochotě přiznat si, že všechny léky a terapie světa nepomohou, pokud si k sobě nenajdu úctyhodný vztah, nedopřeji si odpočinek a alespoň na několik okamžiků během dne zkrátka a dobře nevypnu softvér. 

HORMONÁLNÍ ROVNOVÁHA ŽENY

ESTETICKÁ AKUPUNKTURA

Objednávky:  Karolína Koublová +420 774 478 888 (prosím sms)

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.