Bříško a hýždě

Cvičení je určeno všem věkovým kategoriím, začátečníkům i pokročilým cvičenkám, všem, kteří chtějí posílit problémové partie a zejména zpevnit bříško a pánevní dno. Lekce neobsahuje aerobní část, pouze lehké zahřátí na úvod. Lekce se skládá ze statických cviků na aktivaci hlubokého stabilizačního systému (HSS) – na nestabilní ploše, výdrže; posilovacích cviků na všechny skupiny břišních svalů (přímé, šikmé), tyto cviky kompenzujeme posilováním zádových a mezilopatkových svalů.

Klademe velký důraz na techniku dýchání a správné provedení cviků.

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.