Alena Korejsová

zpět na seznam

Po absolvování učitelského kurzu se nepřestávám soustavně vzdělávat na různých seminářích, workshopech a hlavně skrze svou osobní praxi.

Ačkoliv se mé lekce odehrávají v dynamickém tempu, není se čeho bát. Stále budeme klást hlavní důraz na dech a bezpečné provedení ásan. Také nemohu opomenout svou velkou lásku - aštanga jógu, kterou se na některých z lekcí můžeme inspirovat.

Ráda bych vytvořila prostor k tomu, abychom se vědomě zastavili, zkusili navnímat své tělo, dech a zůstali přítomni v daném okamžiku.

Buďme tady a buďme teď.

Těším se na setkání.

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.