Alexandra Mandová - jóga

zpět na seznam

Takže pokud se někdy ve svém světě ztrácíš, je to v pořádku. Na mých lekcích tě povedu s laskavostí k tvé pravé podstatě. Kdy srdce a rozum spolupracují a ty intuitivně cítíš , že je všechno v pořádku a vnímáš hloubku , smysluplnost svého konání. Nepůjde to hned, ale co ti mohu slíbit, že s trpělivostí a upřímnou snahou budeš brzy směřována k objevení rovnováhy v celku, do nekonečného vesmíru uvnitř sebe sama.
Lekci začínáme Pránajámou. Tato technika nás postupně vede ke zvnitřnění a zklidnění mysli i těla.  Dech je základem praxe. Rozvineme vědomou kontrolu nad svou myslí, ale i tělem. Navážeme na asany, kde budeme objevovat a pozorovat. Závěrem se můžete těšit na mantry i meditace

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.