Kateřina Zárubová - gravid jóga, hatha jóga, přepdorodní příprava

zpět na seznam

Jóga je pro mě možnost zastavit se, pobýt v přítomnosti a prožít ,,obyčejné’’ štěstí. Na mých lekcích se učíme chodit po cestě laskavosti- především sami k sobě. Ráda oživuji lekce prvky reflexní masáže a aromaterapie.

Na lekcích gravidjógy se klientky mohou těšit na citlivé opečování těla vhodnými pozicemi protkané relaxací, neboť dobrý fyzický stav a psychická pohoda se spolupodílí na hladkém průběhu těhotenství i porodu. Pomocí jógy se učíme naslouchat tělu a plně ho respektovat, což je samo o sobě skvělá příprava k porodu.

 

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.