Šárka Švehlová

zpět na seznam

Praxe vedu s důrazem na vnímání a pozorování těla, dechu , mysli, emoci - všeho co se odehrává v daný okamžik v proudu časoprostoru.
Snažím se o obnoveni a prohlubování spojení těla, mysli a srdce, o 
vytvoření prostoru k realizaci záměru našeho spiritu. 
Každou svoji lekci vnímám jako ponor. 
Je to jako kráčet do hlubin oceánu - tam kde je “doma”.
S každým dalším krokem přibývá klid a rozjasňuje se vnímání.

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.