Ilona - H.E.A.T., TRX, Komplexní posilování

zpět na seznam

Absolvované kurzy:
5/2017 HEAT
5/2018 Břišní pekáč
8/2018 Bosu Core
1/2019 TRX

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.