Karolína Havelková - Pilates, Barre, Contemporary

zpět na seznam

Pilates certifikaci jsem absolvovala u Renaty Sabongui Mat I-III. a Rona Fletchera.
Pilates vnímám jako skvělou kompenzaci k tanci a zároveň k udržení jak fyzické a duševní kondice, tak pružnosti těla.

Miluji kávu, bez kávy není den. :)

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.