Karolína Molinari - breathwork, jóga, TČM, Akupunktura,

zpět na seznam

Jsem máma čtyř dětí, družka, činorodá bytost, kterou fascinuje pohyb, nekonečná inteligence těla a moc dechu, jehož prostřednictvím můžeme měnit ph krve, endokrynní, imunitní a nervový systém - waaau :)

Ač se to nezdá, mám duši samotáře a povolání extroverta, kterým svůj naturel vyvažuji. Vyvažování - rovnováha neboli Samata je základním předpokladem zdraví :)

Jsem neustále plná představ, snů a plánů aneb jak řekl Albert Einstein „Představivost je důležitá, jsou to útržky chystaných půvabů života“. Kolik energie těm útržkům věnujeme, abychom je proměnili ve skutečnost, je na nás samých :)

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.